Skip to the content

Aged 25+? Not currently employed?

Looking for free training and support?

Routes is a project being delivered by Landsker Business Solutions Ltd to support those aged 25+ and not in work to access free training, support and employability skills.

Dros 25 oed? Ddim yn gyflogedig ar hyn o bryd?

Chwilio am hyfforddiant a chefnogaeth am ddim?

Mae Routes yn brosiect sy'n cael ei ddarparu gan Landsker Business Solutions Ltd i gefnogi pobl 25+ oed sydd ddim mewn gwaith i gael mynediad at hyfforddiant, cefnogaeth a sgiliau cyflogadwyedd am ddim.

 

Start Planning Your Routes

 • Improve your confidence
 • Boost your CV and interview skills
 • Find sustainable job and volunteering opportunities
 • Understand the requirements for self-employment
 • Learn new life skills
 • Access part or fully accredited qualifications and work relevant training

 

Interested?

Contact us today for more information using the details below, or fill in the form...

Visit: Landsker.co.uk/routes
Email: routes@landsker.co.uk
Call: 01994 238 379

Follow us on social media: @LandskerRoutes

 

Dechreuwch gynllunio'ch dyfodol gyda Routes

 • Magwch hyder
 • Rhowch hwb i'ch CV a'ch sgiliau cyfweld
 • Dewch o hyd i gyfleoedd swyddi a gwirfoddoli cynaliadwy
 • Dewch i ddeall y gofynion ar gyfer hunangyflogaeth
 • Dysgwch sgiliau bywyd newydd
 • Gallwch gael mynediad at gymwysterau sydd wedi’u hachredu’n rhannol ac yn llawn a hyfforddiant sy’n berthnasol i’ch gwaith

 

Oes gennych chi ddiddordeb?

Cysylltwch â ni heddiw i gael rhagor o wybodaeth...

Ewch i: Landsker.co.uk/routes
E-bost: routes@landsker.co.uk
Ffoniwch: 01994 238 379

Dilynwch ni ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol: @LandskerRoutes

The 'First name' field is required
The 'Last name' field is required
Please enter a valid Email addressRoutes by Landsker Business Solutions

Landsker Business Centre, Llwynybrain, Whitland, Carmarthenshire, SA34 0NG

Tel: 01994 240 631 | Email: hello@landsker.co.uk